ALDI Ukkel

Opdracht

Verbouwing van een carrosserie naar een handelsruimte met ondergrondse parking

Fase

Uitvoering gestart in januari 2024

Bruto Oppervlakte (Bovengronds)

3.950

Locatie

Alsembergsesteenweg 416, 1180 Ukkel

Opdrachtgever

ALDI NV

Samenwerking

  • Stabiliteit : Studie 10
  • EPB en Veiligheidscoördinatie : BTV
  • Aannemer : Nelis Bouwonderneming

Voor dit project moest Silhouet architects een antwoord bieden op een aantal specifieke uitdagingen. Zo kozen we ervoor om de gevel in blauwe hardsteen zoveel mogelijk te behouden. De voorgevel kon enkel geschoord worden aan de binnenzijde, wat voor de nodige uitdagingen zorgde in combinatie met de bouw van de ondergrondse parking en de nieuwe constructie op de plaats van die schoring. Verder moest het bestaande dak van de loods behouden en gerenoveerd worden. Een groot deel van de werf, waaronder het bouwen van de ondergrondse parking, verliep hierdoor onder de bestaande dakconstructie.

De Alsembergsesteenweg overbrugt belangrijke hoogteverschillen; over de volledige breedte van het perceel betekent dit een niveauverschil van ongeveer twee meter. We maakten hiervan gebruik door de ingang van de ondergrondse parking te situeren aan het laagste deel van de gevel. Op die manier is de helling naar de parking beperkt tot slechts een niveauverschil van een meter.

De bestaande gevelopeningen lieten ons toe om drie verschillende toegangen voor de klanten te voorzien. Door een doorlooplift te plaatsen was het mogelijk om het winkelniveau bereikbaar te maken vanaf het tussenniveau van de straat en het niveau van de parking.

Het behoud van de straatgevel én de dakstructuur maakte het niet mogelijk om  met prefab-bouwelementen te werken. Een groot deel van de constructie werd daarom ter plaatse gestort. Deze uitvoeringsmoeilijkheid had als voordeel dat we met een paddenstoelvloer hebben kunnen werken, met een mooi vlak parkingplafond als resultaat.

De nieuwe daken werden uitgevoerd als groendaken. Hierbij wordt het regenwater maximaal gebufferd om te kunnen verdampen. Het gerenoveerde bestaand dak, dat het bijkomend gewicht van een groendak niet kon dragen, is bedekt met PV-panelen. Het regenwater dat op dit deel van het dak valt wordt maximaal hergebruikt en gebufferd met vertraagde afvoer naar de openbare riolering.

De winkel wordt tot slot door middel van warmtepompen verwarmd door de restwarmte van de koelinstallaties van de winkel, die gebruik maken van de elektriciteit van de PV-panelen op het dak. Op die manier kon een traditioneel verwarmingssysteem vermeden worden.